Średnioroczna inflacja w 2023 roku

Gdy inflacja znajdzie się na ścieżce spadkowej, rozpocznie się proces obniżek stóp procentowych w II poł 2023 r., przewiduje S&P. Średnioroczna inflacja pokazuje zmianę przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych z danego roku w stosunku do...